top of page
04 DE SCHOOL VLAAMSE BIODANZASCHOOL.jpg

Vlaamse Biodanzaschool 

Wederzijds vertrouwen & engagement

De Vlaamse Biodanzaschool engageert zich ieders eigenheid te waarderen, op basis van transparantie en vertrouwen.

Bij Biodanza gaat het om bewegingen en emoties ervaren én uitdrukken. Dat kan  het best in je moedertaal. Alle specifieke Biodanzatermen neem je dan dieper in je op. Onze studenten bekwamen zich ook in het beschrijven van de schoonheid van ieder mens.  Deze antropologische esthetiek kunnen ze uitdragen in hun leven en in de aanwijzingen bij hun vivencias.

 

Er is steeds vertaling voorzien wanneer we een buitenlandse lesgever verwelkomen.  We nodigen hen uit op basis van hun specifieke kennis, inzicht en warmmenselijke kwaliteiten.

We volgen elke student van nabij op, en moedigen iedereen aan een actieve biocentrische plaats in de samenleving in te nemen: je verspreid in de wereld rondom je wat je beleeft en leert in de opleiding.

De opleidingen zijn residentiëel, en we verwachten dat iedereen deelneemt aan het dagelijks leven van de groep.  Voorbereiding en onderhoud van de leef- en dansruimte, gasten ontvangen, … we vertrouwen op persoonlijke betrokkenheid, wederzijdse hulp en solidariteit.

14379739_1829398880680177_8587044903579979910_o (2).jpg

“Wat we nodig hebben om te leven is intimiteit, transcendentie, voedende  relaties en een  stimulerende omgeving. De bevrediging van deze natuurlijke en fundamentele behoeften is waar we naar streven.”

Rolando Toro Araneda

Het Biocreatief Dagboek

 

is een verdiepende en wortelende methode met als basis de gedanste vivencia zoals we die in Biodanza kennen. 

Als student- e maak je kennis met individuele en met groepsopdrachten om je creativiteit vorm te geven: tijdens de schoolweekends , in je verslagen, bij het vivenciële woord en ook eventueel als basis om je monografie te maken.

 

Ons team is hiervoor opgeleid en klaar om je te begeleiden!

Individuele begeleiding

De opleiding in onze Biodanzaschool beperkt zich niet tot het overdragen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Er komt een echte transformatie op gang op verschillende niveaus. We vinden het belangrijk om daarover met elkaar in openheid te communiceren.

 

Daarom word je in de eerste fase van elk opleidingsjaar uitgenodigd voor een individueel gesprek.

In het eerste jaar gaat dat over je motivatie om aan de opleiding deel te nemen en om elkaar te leren kennen. In het tweede jaar is het gespreksonderwerp je transformatie op alle gebieden waar Biodanza je beweegt en de ondersteuning die je daar eventueel bij nodig hebt. Het gesprek aan het begin van de derde jaar is bovendien gericht  op het al dan niet verder gaan met het praktische deel van de opleiding. Je motivatiebrief en wat de docenten  binnen de school als mogelijk zien voor jou, is hierbij de leidraad.

In de loop van de opleiding is er waar nodig of gewenst individuele begeleiding op het gebied van dans mogelijk. Die kan worden aangeboden naast het bewegingsatelier dat voor de hele groep is. 

Actieve verwerking

We streven ernaar om de biocentrisch-vivenciële didactiek ontwikkeld door Rolando Toro Araneda toe te passen.

Na elk opleidingsweekend zijn er  verwerkingsopdrachten over de inhoud van de module. Die maak je, individueel of in een intervisiegroepje van medestudenten. Je levert ze in vóór het volgende weekend. Een groepje studenten bereidt in de tijd tussen de modules een verwerkingsmoment voor. Dit is een actieve werkvorm waaraan alle studenten deelnemen en ze uitgenodigd zijn om over de theorie van de voorgaande module na te denken en ze samen te vatten.

​"De uitdaging voor een goed docent is niet hoeveel vragen de studenten makkelijk kunnen beantwoorden, maar tot hoeveel vragen zij worden geïnspireerd die de docent zelf moeilijk kan beantwoorden.”

 naar Alice Wellington Rollins

Bewegingsatelier

De toegang naar ontwikkeling in Biodanza is beweging. Elke dans draagt bij  aan het proces van integratie. Het is dus belangrijk de verschillende bewegingscategorieën juist uit te voeren, niet alleen voor je individuele proces. Het is zelfs essentieel als je facilitator wilt worden.

Zondagochtend besteden we dan ook een half uurtje extra aandacht aan specifieke bewegingen, een didactisch moment voor de hele groep.

"Goed onderwijs is meer het stellen van de juiste vragen dan het geven van de juiste antwoorden."

Josef Albers

Poëtica van menselijke ontmoeting

 

"De Vlaamse Biodanzaschool toont een gevoeligheid voor poëzie en voor Rolando Toro's voorstel om Biodanza op te vatten als de poëtica van de menselijke ontmoeting. In deze context werd ik uitgenodigd om de uitbreiding  Biodanza, poëzie en ervaringsgericht schrijven te geven aan  de studenten  van de school. Inge Struyf, directrice van de Vlaamse Biodanzaschool, vertaalde het materiaal van de uitbreiding in het Nederlands en hielp zo de inhoud ervan naar de Nederlandssprekende wereld te brengen.

In de Biodanza facilitator, de dichter die in haar of hem woont, wakker maken, is deel  van onze missie. We leiden mensen op die het ontwaken van anderen begeleiden door gevoeligheid en schoonheid."


Maria del Pilar Amaya

directrice van de Biodanzaschool Bogota (Colombia),

ontwerpster van de uitbreiding Biodanza, Poëzie en vivenciëel schrijven

Onze opleidingslocatie

Voor alle opleidingsdagen en weekends ontvangen we je in Ramillies: een hoeve midden in de natuur, met totale privacy en veel ruimte om binnen én buiten te dansen. Bij mooi weer kunnen we buiten eten, wandelen én zwemmen.

Reserveren en carpoolen doe je door Francesca, onze opleidingscoördinator te mailen.

Ontdek in de agenda ook onze workshops in het buitenland!

Inge Struyf - Directie

Inge.jpeg

​“Sinds mijn eerste opleidingsweekend in Frankrijk, koesterde ik al het verlangen om de kracht en de subtiliteit die ik in de theoretische en praktische beleving van Biodanza heb ervaren, in mijn moedertaal te delen met anderen. 

​Biodanza gaf de kracht om me te bevrijden uit ziekmakende systemen. Die gaven me al jong  de boodschap dat vragen stellen en veelzijdig zijn, vaak angst inboezemt en doet uitsluiten. Andere educatieve systemen konden meestal niet het nodige inzicht aanreiken om me verder te ontwikkelen.

​Dans is een  rode draad in mijn leven, dans oriënteert me.  Ik wijd me intussen meer dan 30 jaar professioneel aan dans, educatie en menselijke gezondheid.

​Met een specifieke benadering van Biodanza, educatie en danstherapie leer ik kinderen, jongeren en volwassenen van hun begaafdheden en bijzonderheden houden. Ze leren zich verder ontwikkelen in harmonie met hun omgeving.

Uitstekende Europese en Zuid- Amerikaanse Biodanzadocenten, waaronder  Rolando Toro Araneda , hebben mijn opleidingspad verrijkt. Bij hen mocht ik me specialiseren in onder meer Biodanza voor kinderen en adolescenten, biocentrische educatie, identiteit en de vier elementen , het evolutieproject, radicalisatie van progressiviteit, Biodanza en lichaamslezen en Biodanza, poëzie en vivenciëel schrijven, het Biocreatief Dagboek, de Boom van Verlangens, het Minotaurus Project, Het Pad naar Extase.

 

​Mijn bijzondere dankbaarheid gaat uit naar mijn collega’s die mee aan de wieg stonden van  de Vlaamse Biodanzaschool: Gerda Van den Dries, Greet Selderslaghs en Inge Liesens en naar het ondersteunende team van de school. 

 

De ontmoeting met Biodanza is uitgegroeid tot dankbaarheid en liefde voor het bestaan van dit poëtisch en toch nauwkeurig systeem dat me diepgaand en blijvend veranderde.”


“Vroeger dacht ik dat ik niet kon studeren, dat er iets mis was met mij. Ik ben eigenlijk wel intelligent. De methode om vivencia en theorie te combineren opent écht deuren! Ik ben  meer mezelf geworden, en geniet elke dag van wie ik ben. Het is zalig al  mijn  talenten te delen in de vivencias die ik nu zelf geef.”
 

Maria

Ondersteunend team

Zij zijn actief bij het leven van de school betrokken en steunen ook elkaar. Ieder van hen zet zich in volgens haar of zijn talenten, mogelijkheden en beschikbaarheden om onze studenten een verrijkte omgeving te bieden die uitnodigt tot transformatie.

annie 2_edited.jpg

Annie Van Eeghem

facilitatrice onder supervisie ondersteunend vertaalster

Francesca.webp

Franceska Everaerts

coördinerend facilitatrice

Sas_edited_edited.jpg

Saskia de Bruin

didactisch docente

Suzy 2.jpg

Suzy Abramski

coördinerend facilitatrice

Didactische docenten

Er is steeds vertaling voorzien wanneer we een buitenlandse lesgever verwelkomen. 

Alle docenten  nodigen we uit op basis van hun specifieke kennis, inzicht en warm-menselijke kwaliteiten.

Claire-Lewis-Vlaamse-Biodanzaschool

Claire Lewis

Cordula-Bruch-Vlaamse-Biodanzaschool

Cordula Bruch

Françoise-Masset-Vlaamse-Biodanzaschool

Françoise Masset

Greet-Selderslaghs-Vlaamse-Biodanzaschool

Greet Selderslaghs

Guillaume-Husson-Vlaamse-Biodanzaschool

Guillaume Husson 

Inge.jpeg

Inge Struyf

Irene-Franco-e-José-Neves-.jpg

Irene Franco

Irene-Franco-e-José-Neves-.jpg

José Neves

Lucie van der Veer.jpg

Lucie van der Veer

Maria Amaya.jpg

Maria del Pilar Amaya 

Michèle De Moor.jpg

Michèle De Moor

Nadia-Costa-Vlaamse-Biodanzaschool

Nadia Costa

Nicolas-Raynaud--Vlaamse-Biodanzaschool

Nicolas Raynaud

Sylvain-Porée--Vlaamse-Biodanzaschool

Sylvain Porée

Suzy Reitsema.jpeg

Suzie Reitsema

logo%20VBDS%20zonder%20tekst_edited.png

Het kan, het gebeurt

 

Het kan    het gebeurt

Dat Liefde een weg vindt

Een koninklijke weg

In zoveel verscheidenheid van vormen

In alle veiligheid

 

Het kan     het gebeurt

Dat Verbinding ontstaat

Doorheen alle beperktheden

En alleen maar mogelijkheden ontdekt

 

Het kan    het gebeurt

Dat er overvloed is

Als enthousiasme gedeeld wordt

En vrouwenkracht volledig tot zijn recht komt

 

Het kan    het gebeurt

Dat Sprankels van Leven 

Samenvloeien en een mozaïek vormen

Vol schoonheid, levensvuur, vol harmonie

  Elise Pieck (2021 – opleidingsmodule Identiteit en integratie)

72700545_2613086708978053_5409550157291192320_n (3).jpg
bottom of page