top of page

Sat, 16 Sept

|

Lennik

Samen - werken, genieten en groeien - Open school en meth V - De Biodanzagroep - didactisch docent: Agatha Sinkovec

In deze schoot van wedergeboorte mogen alle facetten van je identiteit zich ontlplooien.

De registratie voor deze activiteit is afgesloten.
Andere activiteiten bekijken
Samen - werken, genieten en groeien - Open school en meth V - De Biodanzagroep - didactisch docent: Agatha Sinkovec
Samen - werken, genieten en groeien - Open school en meth V - De Biodanzagroep - didactisch docent: Agatha Sinkovec

Tijd en locatie

16 Sept 2023, 10:00 – 17 Sept 2023, 18:00

Lennik, Rosweg 54, 1750 Lennik, België

Over het evenement

NEDERLANDS

Agatha Sinkovec, didactisch docent:

" Geboren uit avontuurlijke en creatieve ouders, verken ik het leven in al zijn rijkdom en nieuwsgierigheid. Ik heb twee kinderen in mijn leven verwelkomd en ben hun moeder geworden.

Ik ben een mens, een vrouw, gepassioneerd door het leven, ik hou van eenvoud, kleuren en levendige geuren.

Door mijn Sloveense afkomst was ik van jongs af aan verbonden met muziek, dans, natuur en reizen. Het is een land waar mensen zingen en dansen en waar eenvoud en vreugde hand in hand gaan. Ik ben een levensgenieter en enthousiast over ontdekkingen, maar ik ben ook een danser in hart en nieren, gedreven door liefde voor menselijke relaties. Ik heb het buitengewone geluk gehad om bijna zolang ik me kan herinneren elke dag in het ronde te leven.

In mijn kinderspelletjes dansten we in de ronde. Mijn lessen maken deel uit van deze cirkel: deze ruimte waarin de mensheid iedereen de kans geeft om zijn plaats in te nemen. ..."

De weekends "Open school" verwelkomen iedereen die graag Biodanza, zichzelf en de ander wil ontmoeten.

Telkens van zaterdag om 19u30 tot zondag 18u kan je proeven in een warme en respectvolle groep wat Biodanza voor je kan betekenen.

Tijdens deze weekends doen onze studenten praktijkervaring op. En jij als vrije deelnemer maakt kennis met andere Bio-dans@rs, met het team van de school, de heerlijke locatie en met een verscheidenheid aan docenten en facilitatoren.

Inschrijven en betaling:

* Ten laatste 1 week voor je eerste workshop (met vermelding van je keuzes)

* Je inschrijving is definitief na betaling van het volledige bedrag op rekeningnummer BE06 9731 7276 5522

op naam van Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool

* Mocht je onverwacht niet kunnen deelnemen, kan je je inschrijving aan een andere persoon overdragen.

* Workshops: 420€ voor alle (7) weekends, 70 €/weekend, of 195€ voor 3 weekends

* Tijdens de maaltijden delen we wat iedereen voor lekkers meebrengt.

De ruime eetkeuken beschikt over koelkasten en elektrisch fornuis met klassieke oven.

* Overnachting: 33,50€/nacht/persoon

ENGLISH

Agatha Sincovec, didactic teacher:

"Born of adventurous and creative parents, I explore life in all its richness and curiosity. I welcomed two children into my life and became their mother.

I'm a human being, a woman, passionate about life, I love simplicity, colours and lively fragrances.

My Slovenian origins connected me to music, dance, nature and travel from a very early age. It's a country where people sing and dance, and where simplicity and joy go hand in hand. I'm a lover of life and enthusiastic about discovery, but I'm also a dancer at heart, driven by a love of human relationships. I've been extraordinarily lucky to live in the round every day for almost as long as I can remember.

In my childhood games, we danced in the round. My teaching is part of this circle: this space where humanity offers everyone the chance to take their place. ..."

The "Open School" weekends are welcoming anyone who would like to meet Biodanza, themselves and others.

Each time from Saturday at 7h30pm to Sunday 6h pm, you can get a taste in a warm and respectful group of what Biodanza can do for you.

During these weekends, our students acquire practical experience. And you as a free participant get to know other Bio-dans@rs, the school's team, the wonderful location and a variety of teachers and facilitators.

Inscription and payement:

* At least one week before your first workshop (mentionning your choices)

* Your registration is effective after payment of the full amount into account number BE06 9731 7276 5522

in the name of Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool

* Should you unexpectedly be unable to participate, you can transfer your registration to another person.

* Workshops: 420€ for all (7) weekends, 70 €/weekend, of 195€ for 3 weekends

* During meals, we share the delicious food what everyone brings.

The spacious dining kitchen has refrigerators and electric cooker with classic oven.

* Accomodation: 33,50€/night/person

FRANCAIS

Agatha Sincovec, didacticienne:

"Née de parents aventuriers et créatifs, je sillonne la vie dans ses richesses et ses curiosités. J'ai accueilli deux enfants dans ma vie pour être leur maman.

Je suis une humaine, une femme, passionnée de vie, j'aime la simplicité, les couleurs et les parfums vivants.

Mes origines slovènes m'ont très tôt connectée à la musique, la danse, la nature et aux voyages. C'est un pays où l'on chante danse et où la simplicité côtoie la joie. Amoureuse de la vie et enthousiaste de découvrir, je suis aussi danseuse dans l’âme, animée par l’amour de la relation humaine. J'ai la chance extraordinaire de vivre dans la ronde chaque jour, depuis presque toujours.

Dans les jeux de mon enfance nous dansions dans la ronde. Mon enseignement s'inscrit dans la ronde : cet espace où l'humanité offre à chacun de prendre sa place. ..."

Les week-ends "Porte ouverte" accueillent toute personne désireuse de rencontrer la Biodanza, elle-même et les autres. Chaque fois du samedi à 19h30 au dimanche 18h, tu peux goûter dans un groupe chaleureux et respectueux de ce que la Biodanza peut t'apporter.

Pendant ces week-ends, nos étudiants acquièrent une expérience pratique. Et toi, en tant que participant libre, tu fais la connaissance d'autres Bio-dans@rs, de l'équipe de l'école, du lieu magnifique et d'une variété d'enseignants et de facilitateurs.

Inscription et paiement:

* Au plustard une semaine avant ton premier stage (en mentionnant tes choix)

* Ton inscription est définitive après le paiement du montant total sur le compte BE06 9731 7276 5522.

au nom de Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool

* Si, contre toute attente, tu ne peux pas participer, tu peux transférer ton inscription à une autre personne.

* Stages: 420€ pour les 7 weekends, 70 €/weekend, of 195€ pour 3 weekends

* Pour les repas, nous partageons les délices que chacun apporte.

   La spacieuse cuisine est équipée de réfrigérateurs et d'une cuisinière électrique avec four classique.

* Hébergement: 33,50€/nuit/personne

Informatie: inge@vlaamsebiodanzaschool.be

Studenten leren hier:

- de specificiteit en de evolutie van de groepsdynamiek in Biodanza

- de houding van de Biodanzafacilitator

- de relatie tussen de Biodanzagroep en de maatschappij

- onderzoeksmethodes naar de effecten van Biodanza

De modules methodologie in hun geheel (vanaf vrijdagavond of zaterdagochtend) zijn enkel toegankelijk voor facilitatoren (in opleiding).

De diverse betalings- en overnachtingsmogelijkheden vind je onderaan de contactpagina van deze website.

Dank om bij je inschrijving ook te vermelden op welke manier je (al dan niet) in Het Verblijf zal overnachten.

Vous trouverez les différentes options de paiement et d'hébergement en bas de la page de contact de ce site.

Lors de votre inscription, veuillez également mentionner de quelle manière vous passerez (ou non) la nuit à Het Verblijf.

Si vous avez des questions supplémentaires, merci de nous contacter par mail: inge@vlaamsebiodanzaschool.be 

You will find the various payment and accommodation options at the bottom of the contact page of this website.

When registering, please also mention in what way you will (or will not) spend the night in Het Verblijf.

If you have any further questions, please contact us by e-mail: inge@vlaamsebiodanzaschool.be 

Deel dit evenement

bottom of page