top of page

Sat, 21 Oct

|

Ramillies

Kennismakingsdag I Opleiding Biodanza

Samen dansen, genieten en groeien, het beste in jezelf stimuleren binnen de geborgenheid van de groep.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Kennismakingsdag I Opleiding Biodanza
Kennismakingsdag I Opleiding Biodanza

Tijd en locatie

21 Oct 2023, 10:00 – 17:00

Ramillies, Rue de la Spinette 8, 1367 Ramillies, België

Over het evenement

NEDERLANDS

De doelen van deze opleiding zijn:

- Genieten door het ontwikkelen van muzikaliteit en van organisch geïntegreerd bewegen.

- Vreugde beleven door je talenten te ontdekken en te ontplooien.

- Je vermogen om graag te zien uiten met authentieke bewegingen, woorden en daden

- Facilitator worden en anderen inspireren tot verandering

Rolando Toro, schepper van Biodanza schreef dit manifest:

"Wij zijn het geheugen van de wereld.

We hoeven ons alleen maar te herinneren wat er in onze cellen zit.

De vruchten van de zomer

Weelderige liefde

Het vermogen om zich te verplaatsen in de ander.

Contact.

De moed om te vernieuwen.

De omhelzing, het afscheid en de ontmoeting.

De zee op onze huid.

De muziek van het leven.

De dans van het leven.

Biodanza ontwikkelt in ons het voorouderlijk geheugen

De absolute mogelijkheid van de liefde."

Praktisch

*In een landelijke omgeving met ziel, Biodanza midden in de natuur, op een plek met totale privacy en veel ruimte om binnen én buiten te dansen.

*Verblijf en bio-maaltijden met een budgetvriendelijke formule

*Carpooling mogelijk

*Meestal elk derde weekend van de maand

*Online informatie- en overlegmomenten

Alle data en tarieven vind je binnenkort op de website. 

Boeiende artikels en ontroerende gedichten lezen?

Abonneer je dan meteen ook op onze nieuwsbrief!

Kennismakingsdag: 115€ (waarvan 75€ terugbetaald bij inschrijving voor het eerste jaar van de opleiding)

- 2 vivencias, gezellige momenten, alle antwoorden op je vragen

- biologische maaltijd, koffie, thee en gezonde tusendoortjes

Info en inschrijvingen

Inge Struyf - schooldirectie:

inge@vlaamsebiodanzaschool.be

0473 32 29 43

Francesca Everaerts

opleidingscoordinator:

franceska.biodanza@outlook.com

0495 74 78 07

Contacteer ons gerust voor jouw vrijblijvend intake gesprek!

FRANCAIS

Danser, savourer et grandir ensemble, stimuler le melleur en toi dans  le cocon du groupe.

Les objectifs de cette formation sont:

- Savourer la Vie en développant la musicalité et le mouvement organique intégré.

- Faire l'expérience de la joie en découvrant et en développant ses talents.

- Exprimer sa capacité à aimer avec des mots et des actions authentiques.

- Devenir un facilitateur et inspirer les autres à changer.

Rolando Toro, créateur de la Biodanza, a écrit ce manifeste :

"Nous sommes la mémoire du monde.

Il nous suffit de nous souvenir de ce qui se trouve dans nos cellules.

Les fruits de l'été

L'amour luxuriant

La capacité d'empathie avec les autres.

Le contact.

Le courage de se renouveler.

L'étreinte, l'adieu et la rencontre.

La mer sur notre peau.

La musique de la vie.

La danse de la vie.

La Biodanza développe en nous la mémoire ancestrale

La possibilité absolue de l'amour".

Pratique

*Dans un cadre rural avec une âme, Biodanza en pleine nature, dans un lieu où l'intimité est totale avec beaucoup d'espace pour danser à l'intérieur et à l'extérieur.

*Hébergement et repas biologiques avec une formule économique

*Possibilité de covoiturage

*Généralement tous les troisièmes week-ends du mois

* Moments d'information en ligne

Toutes les dates et tous les tarifs peuvent bientôt être consultés sur le site web. 

Tu veux lire des articles passionnants et des poèmes émouvants ?

Abonne-toi à notre lettre d'information !

Journée porte ouverte : €115 (75€ te seront remboursés lors de ton inscription à la première année de formation)

- 2 vivencias, des moments conviviaux, toutes les réponses à tes questions 

- repas et collations bio, café, thé 

Informations et inscriptions

Inge Struyf - directrice de l'école :

inge@vlaamsebiodanzschool.be

0473322943

Francesca Everaerts

coordinatrice de la formation :

franceska.biodanza@outlook.com

0495 74 78 07

Contacte -nous  pour un entretien préalable sans engagement !

ENGLISH

Dancing together, enjoying and growing, stimulating the best in yourself within the intimacy of the group.

The goals of this course are:

- Enjoyment by developing musicality and organically integrated movement.

- To experience joy by discovering and developing your talents.

- Expressing your ability to love with authentic words and actions

- Becoming a facilitator and inspiring others to change

Rolando Toro, creator of Biodanza wrote this manifesto:

"We are the memory of the world.

We only need to remember what is in our cells.

The fruits of summer

Lush love

The ability to empathise with others.

Contact.

The courage to renew.

The embrace, the goodbye and the encounter.

The sea on our skin.

The music of life.

The dance of life.

Biodanza develops in us the ancestral memory

The absolute possibility of love."

Practical

*In a rural setting with soul, Biodanza in the middle of nature, in a place with total privacy and plenty of space to dance indoors and outdoors

*Lodging and organic meals with a budget-friendly formula

*Carpooling possible

*Usually every third weekend of the month

* Online information moments

All dates and rates can be found soon on the website. 

Want to read fascinating articles and moving poems?

Then subscribe to our newsletter too!

Open day: €115 (75€ refunded upon registration for the first year of the training)

- 2 vivencias, convivial moments, all the answers to your questions

- organic meal, coffee, tea and healthy snacks

Info and enrolment

Inge Struyf - school director:

inge@vlaamsebiodanzaschool.be

0473 32 29 43

Francesca Everaerts

training coordinator:

franceska.biodanza@outlook.com

0495 74 78 07

Feel free to contact us for your  free intake talk!

Deel dit evenement

bottom of page