top of page

do 28 sep

|

Espace Eywa 12 rue Tabaral 1470 Baisy-Thy

HET BIOCREATIEF DAGBOEK - LE JOURNAL BIOCREATIEF - Uitbreiding/ Extension met/avec Maria del Pilar Amaya

Een Biocentrische methode om via een organische weg verschillende vormen van kunstzinnige expressie te ervaren en ons groeiproces te ondersteunen. Beleef specifieke oefeningen om tekenen, collage en organisch schrijven te integreren in de Biodanza sessie en ... misschien in je monografie!

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
HET BIOCREATIEF DAGBOEK - LE JOURNAL BIOCREATIEF - Uitbreiding/ Extension met/avec Maria del Pilar Amaya
HET BIOCREATIEF DAGBOEK - LE JOURNAL BIOCREATIEF - Uitbreiding/ Extension met/avec Maria del Pilar Amaya

Tijd en locatie

28 sep 2023, 10:00 – 01 okt 2023, 18:00

Espace Eywa 12 rue Tabaral 1470 Baisy-Thy

Over het evenement

In deze video vertelt Maria over het Biocreatief Dagboek.  Dans ce vidéo Maria te raconte le Journal Biocréatif.

NEDERLANDS

Het Biocreatief Dagboek is een creatie en wordt aangeboden door Maria Amaya del Pilar, directrice van de Biodanzaschool in Bogota (Colombia) en auteure van de specialisatie Biodanza, poëzie en organisch schrijven.

Het Biocreatieve Dagboek is een biocentrische ervaring die ons genetisch potentieel wakker maakt door middel van organisch schrijven, tekenen en collage.

Omdat dans in Biodanza geen esthetisch doel heeft, is het niet nodig om te kunnen schrijven, dansen of tekenen. Het dagboek is een oefening in authenticiteit, in het luisteren naar onszelf, naar onze emoties en onze verlangens.

In het Biocreatieve dagboek heeft creativiteit een collectieve dimensie. De groep maakt deel uit van onze schepping en voedt deze.

Het Biocreatieve Dagboek is een uitbreiding van Biodanza, Poëzie en ervaringsgericht schrijven.

Het Biocreatieve Dagboek is een ruimte voor onze integrale kunstenaar om zich met zijn hele identiteit uit te drukken.

Het Biocreatieve Dagboek biedt ons momenten van vivencia en bewustzijn die ons bestaan transformeren.

Dit pad verschilt van andere voorstellen die vanuit de kunstzinnige therapie werken met het creatieve dagboek, omdat schrijven, tekenen en collage een lichamelijke dimensie krijgen doorheen Biodanza.

Deel I

- Oorsprong van het Biocreatieve Dagboek

- Achtergrond van het Biocreatieve Dagboek

Dagboek in de context van kunstzinnige therapie

Dagboek in een literaire context

- Definitie van Biocreatief dagboek

- Structurerende pijlers van Biocreatief Dagboek

Definitie van organisch schrijven

Definitie van organisch tekenen

Definitie van collage

- Het geschenk van het collectieve dagboek

- Werken met beeld in het Biocreatief Dagboek

- De Boodschap als essentieel onderdeel van het Biocreatief dagboek

- Effecten van het Biocreatieve Dagboek op organisch, psychologisch en existentieel niveau.

- Algemene richtlijnen voor het werken met het Biocreatief Dagboek.

Deel II

- Methodologie voor de integratie van het Biocreatief dagboek in de Biodanza sessie

- De rol van de groep in het Biocreatieve dagboek

- Werken met stem

- Lijst van specifieke oefeningen voor het Biocreatief Dagboek

Een facilitator vertelt: "Ik begon met het thema "mijn lichaam" in de wekelijkse les. Januari was de maand van durven!

 Wow, het is diepgaand wat het bij iedereen teweegbrengt! Bedankt Maria" 

gratis zoomsessies om 19u:

- 1 juni 2023

- 27 juni 2023: speciale editie "monografie schrijven"

Het Biocreatief dagboek  wordt nu al in verschillende scholen gegeven en ook geïntegreerd als hulpmiddel in verschillende weekgroepen en workshops met transormerende resultaten. Op dit moment is het Biocreatieve dagboek nog geen erkende uitbreiding, Maria werkt aan de aanvraag bij de IBFed. Wanneer de erkenning er komt, zal je deelname worden gevalideerd als een uitbreiding.

Plaats: 

Espace Eywa, 12 rue Tabaral,  1470 Baisy-Thy

https://www.google.com/maps/place/Rue+Tabaral+12,+1470+Genappe/@50.5961833,4.4803653,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c3d4b2519d5b1d:0x4ed1e71c3c314c14!8m2!3d50.5961833!4d4.4829402!16s%2Fg%2F11jlylwxmm

De Eywa ruimte, Géraldine en Serge bieden ons huiselijke gezelligheid, een zalige tuin, een natuurlijke zwemvijver en een prachtige zaal! 

- breng je zwemgerief mee! -

Maaltijden

Maaltijden delen we in gezamenlijk beheer. Er is voldoende gelegenheid tot koelen en opwarmen ter plaatse. In de buurt zijn ook verschillende kleine eetgelegenheden en praktische voedingswinkels.

Overnachting

- ter plaatse

* 5 plaatsen in kleine tenten mogelijk (de ruimte laat geen grote tenten toe): 15€ per nacht. 

 Je brengt zelf je gerief mee. 

* 4 plaastsen in een klein chalet met sauna: 20€ per nacht

   1- persoonsmatrassen en kussens zijn voorzien. 

 Onderlakens + kussensloop en dekbed of slaapzak zelf meebrengen

* Mogelijkheid om 2 of 3 campers op de parking te plaatsen: 10€ per persoon per nacht.

 Er is een kleine badkamer beschikbaar, evenals een buitendouche op kamertemperatuur. Breng je handdoeken mee.

- in lokale B&B (3min te voet)

 https://lecheniat.be

 contacteer ons voor de aangepaste voorwaarden

- bij lokale Biodanzadeelnemers

 contacteer ons voor de aangepaste voorwaarden

Onthaal: om 9u

Vragen? 

franceska.biodanza@outlook.com

0495/74.78.07

inge@vlaamsebiodanzaschool.be

​0473/32.29.43

Financiële bijdrage:  voor de workshop met  8 vivencias en methodologie en gebruik van alle ruimtes, tuin en zwemvijver (zonder overnachting)

- 380€ facilitatoren (in opleiding)

- 345€ tot 31 juli en (oud)studenten Vlaamse Biodanzaschool

- Deelnemen zonder of met weinig Biodanza ervaring is mogelijk (met uitzondering van het methodologisch gedeelte - je sluit dan later aan in de voormiddag) - 320€

Inschrijving:

Je voorschot geldt als inschrijving in volgorde van betaling (niet terugbetaalbaar, eventueel overdraagbaar): 200€ 

te betalen op rekeningnummer  IBAN: BE06 9731 7276 5522 op naam van Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool

met vermelding van naam/nom + dagboek/journal+gewenste manier van overnachting.

Het overige bedrag is ter plaatse te betalen bij aankomst.

FRANCAIS

Le journal Biocréatif est une création proposée par Maria Amaya del Pilar, directrice de l'école de Biodanza de Bogota et auteure de l'extension Biodanza, poésie et écriture vivenciëlle.

Une méthode biocentrique pour expérimenter différentes formes d'expression artistique de manière organique afin de soutenir notre processus de croissance. Expérimente des exercices spécifiques pour intégrer le dessin, le collage et l'écriture organique dans la session de Biodanza et pourquoi pas ...  dans ta monographie.

Le Journal Biocréatif est une expérience biocentrique qui éveille nos potentiels à travers l'écriture organique, le dessin et le collage.

La danse en Biodanza n'ayant pas de but esthétique, il n'est pas nécessaire de savoir dessiner, danser ou écrire. Le journal Biocréatif est un exercice d'authenticité, d'écoute de soi, de nos émotions et de nos désirs.

Dans le journal Biocreatif, la créativité a une dimension collective. Le groupe fait partie de notre création et la nourrit.

Le Journal Biocréatif est une extension de la Biodanza, Poésie et écriture vivenciëlle.

Le Journal Biocréatif est un espace où notre artiste intégral peut s'exprimer avec toute son identité.

Le Journal Biocréatif nous offre des moments de vivencia et de conscience qui transforment notre existence.

Ce chemin diffère d'autres propositions d’art-thérapie et de journal. Avec le journal Biocréatif ,  l'écriture, le dessin et le collage acquièrent une nouvelle dimension corporelle grâce à l'utilisation de la Biodanza.

Partie I

- Origine du journal Biocréatif

- Historique du journal Biocréatif

Le journal dans le contexte de l'art-thérapie

Le journal dans un contexte littéraire

- Définition du journal Biocréatif

- Les piliers structurants du journal Biocréatif

Définition de l'écriture organique

Définition du dessin organique

Définition du collage

- Le don du journal collectif

- Travailler avec l'image dans le journal Biocréatif

- Le message, une composante essentielle du journal Biocréatif

- Les effets du journal Biocréatif sur le plan organique, psychologique et existentiel.

- Directives générales pour travailler avec le journal Biocréatif.

Partie II

- Méthodologie pour l'intégration du Journal Biocréatif dans la session de Biodanza.

- Le rôle du groupe dans le journal Biocréatif

- Travailler avec la voix

- Liste d'exercices spécifiques pour le journal Biocréatif

Didacte: Maria del Pilar Amaya, directrice de l'école de Biodanza à Bogota (Colombie) et auteure de la spécialisation Biodanza, poésie et écriture biologique. L'e Journal Biocréatif est déjà utilisé dans plusieurs écoles et est également intégré comme outil dans divers groupes hebdomadaires et ateliers. Pour l'instant, le Journal Biocréatif n'est pas encore une extension reconnue, Maria travaille sur la demande auprès du Conseil de l'IBFed.

Ainsi, lorsque la reconnaissance aura lieu, ta participation sera validée en tant qu'extension.

"J'ai commencé par le thème "mon corps" dans le cours hebdomadaire. Janvier était le mois de l'audace !

Wow, c'est profond ce que cela déclenche chez tout le monde ! Merci Maria"

session zoom offertes à 19h:

- 1 juin 2023

- 27 juin 2023: édition spéciale: "écriture de monographie"

Lieu :

Espace Eywa, 12 rue Tabaral,  1470 Baisy-Thy

https://www.google.com/maps/place/Rue+Tabaral+12,+1470+Genappe/@50.5961833,4.4803653,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c3d4b2519d5b1d:0x4ed1e71c3c314c14!8m2!3d50.5961833!4d4.4829402!16s%2Fg%2F11jlylwxmm

Espace Eywa , Géraldine et Serge nous offrent un accueil caleureux dans leur maison, un jardin buccolique, un étang de baignade naturel et une belle salle !

- apporte ton maillot ! -

Repas :

Les repas sont gérés en commun. Il y a de nombreuses possibilités de refroidir et de réchauffer les repas sur place. Plusieurs petits restaurants et magasins d'alimentation pratique se trouvent également à proximité.

Hébergement:

- sur place :

* 5 emplacements en petites tentes possibles (l'espace ne permet pas les grandes tentes) : 15€ par nuit.

apporter  ton  propre matériel

* 4 places dans un petit chalet avec sauna : 20€ par nuit.

matelas et oreillers 1 personne fournis

prévoir draps de dessous + taie d'oreiller et couette ou sac de couchage

* Possibilité de garer 2 ou 3 campeurs sur le parking : 10€ par personne et par nuit.

une petite salle de bain est disponible, ainsi qu'une douche extérieure à température ambiante. Apporter les serviettes

- au B&B local (3min à pied)

https://lecheniat.be

contactez-nous pour des conditions personnalisées

- chez les participants locaux de Biodanza

nous contacter pour des conditions personnalisées

Accueil: à 9 h

Pour tes questions:

franceska.biodanza@outlook.com

0495/74.78.07

inge@vlaamsebiodanzaschool.be

0473/32.29.43

Contribution financière pour ce stage de 8 vivencias, la méthodologie et la fréquentation des lieux, le jardin et l'étang de baignade :

- 380€ facilitatoren (en formation)

- 345 € jusqu'au 31 juillet et (anciens) étudiants de la Vlaamse Biodanzaschool

- Il est possible de participer sans ou avec peu d'expérience en Biodanza (sauf pour la partie méthodologique - tu  rejoignes le stage alors plustard dans la matinée) - 320€.

Inscription :

Ton acompte vaut pour l'inscription dans l'ordre de paiement (non remboursable, éventuellement transférable) : 200€.

Payable au numéro de compte IBAN : BE06 9731 7276 5522 au nom de Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool

en indiquant ton nom+ journal + mode d'hébergement souhaité.

Le solde est payable sur place à l'arrivée.

ENGLISH

A Biocentric method to experience different forms of artistic expression through an organic path to support our growth process. Experience specific exercises to integrate drawing, collage and organic writing into the Biodanza session and ... perhaps in your monograph!

The Biocreative Diary is a creation by Maria Amaya del Pilar, director of the Bogotá Biodanza School and author of the extension Biodanza, poetry and vivencial writing. 

The Biocreative Diary is a biocentric experience that awakens our potential through organic writing, drawing and collage.

Biodanza dance has no aesthetic purpose, so you don't need to know how to draw, dance or write. Biocreative journaling is an exercise in authenticity, in listening to ourselves, our emotions and our desires.

In the Biocreative Journal, creativity has a collective dimension. The group is part of our creation and nourishes it.

The Biocreative Journal is an extension of Biodanza, Poetry and Life Writing.

The Biocreative Journal is a space where our integral artist can express himself with all his identity.

The Biocreative Diary offers us moments of vivencia and awareness that transform our existence.

This path differs from other art therapy and journaling proposals. With the Biocreative Journal, writing, drawing and collage take on a new bodily dimension thanks to the use of Biodanza.

Part I

- Origin of the Biocréatif journal

- History of the Biocreative Journal

The diary in the context of art therapy

The diary in a literary context

- Definition of the Biocreative Journal

- The structuring pillars of the Biocreative Journal

Definition of organic writing

Definition of organic drawing

Definition of collage

- The gift of the collective journal

- Working with images in the Biocréatif journal

- The message, an essential component of the Biocréatif journal

- The organic, psychological and existential effects of the Biocreative Journal.

- General guidelines for working with the Biocreative Journal.

Part II

- Methodology for integrating the Biocreative Journal into the Biodanza session.

- The role of the group in the Biocreative Journal.

- Working with the voice

- List of specific exercises for the Biocreative Diary

The Bioceratif Diary is now given already in several schools and also integrated as a tool in various weekly groups and workshops. At this moment, the  Biocreatif Diary is not yet a recognised extension, Maria is working on the request to the IBFcouncil. 

So when recognition happens, your participation will be validated as an extension.

"I started with the theme "my body" in the weekly class. January was the month of boldness!

 Wow, it's profound what it triggers in everyone! Thank you Maria" 

zoom session offered at 7pm:

- 1 June 2023

- 27 June 2023: special edition: "writing a monograph

Location

Espace Eywa, 12 rue Tabaral, 1470 Baisy-Thy

https://www.google.com/maps/place/Rue+Tabaral+12,+1470+Genappe/@50.5961833,4.4803653,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c3d4b2519d5b1d:0x4ed1e71c3c314c14!8m2!3d50.5961833!4d4.4829402!16s%2Fg%2F11jlylwxmm

Espace Eywa , Géraldine and Serge offer us a warm welcome in their house, a buccolic garden, a natural swimming pond and a beautiful room ! 

- bring your swimming wear ! -

Meals

We propose to share meals are in common. There are many possibilities to cool and heat meals on site. There are also several small restaurants and convenient food shops nearby.

Accommodation:

- on site

* 5 pitches in small tents possible (space does not allow large tents): 15€ per night. 

 bring your own equipment

* 4 places in a small chalet with sauna: 20€ per night.

 mattresses and pillows for 1 person provided

 bring your own sheets + pillowcase and duvet or sleeping bag

* Possibility to park 2 or 3 campers on the car park: 10€ per person per night.

 A small bathroom is available, as well as an outside shower at room temperature. Bring towels

- at the local B&B (3min walk)

 https://lecheniat.be

   contact us for personalised conditions

- with local Biodanza participants

   contact us for customised conditions

Welcome: at 9 am

For your questions

franceska.biodanza@outlook.com

0495/74.78.07

inge@vlaamsebiodanzaschool.be

0473/32.29.43

Financial contribution for this course of 8 vivencias, the methodology and the attendance of the places, the garden and the swimming pool:

- 380€ facilitators (in training)

- 345 € until 31 july and (former) students of the Vlaamse Biodanzaschool 

- It is possible to participate without or with little experience in Biodanza (except for the methodological part - you join the course then later in the morning) - 320€.

Registration :

Your deposit is valid for the registration in the order of payment (not refundable, possibly transferable): 200€. 

Payable to IBAN account number: BE06 9731 7276 5522 in the name of Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool

indicating your name + diary + desired type of accommodation.

The balance is payable  on arrival.

Deel dit evenement

bottom of page