top of page

vr 12 mei

|

Lennik

Extase van de nieuw-geborene - vivenciële workshop met Sylvain Porée en Inge Struyf- Cyclus II

De onschuld en authenticiteit van het kind beleven om samen het geluk te omarmen. L'extase du nouveau-né: Vivre l’innocence et l’authenticité de l’enfant pour embrasser ensemble le bonheur.

De registratie voor deze activiteit is afgesloten.
Andere activiteiten bekijken
Extase van de nieuw-geborene - vivenciële workshop met Sylvain Porée en Inge Struyf- Cyclus II
Extase van de nieuw-geborene - vivenciële workshop met Sylvain Porée en Inge Struyf- Cyclus II

Tijd en locatie

12 mei 2023, 20:00 – 14 mei 2023, 18:00

Lennik, Rosweg 54, 1750 Lennik, België

Over het evenement

"Herboren worden is de oude toestand van frustratie, gebrek en eenzaamheid achterlaten om geboren te worden voor een nieuwe manier van leven. Een ceremonie van herbronning" Rolando Toro Araneda

Vivencias van wedergeboorte maken het mogelijk om :

- het door W. Reich beschreven karakterpantser op te lossen

- ons te bevrijden van pijnlijke inprentingen die nog steeds in ons weerklinken en die de optimale uitdrukking van ons potentieel belemmeren. Deze bevrijdingen gaan gepaard met momenten van transformerende extase, heerlijke uitingen van ons numineuze onbewuste.

We zijn geprogrammeerd voor extase, of gewoon om gelukkig te zijn!

Geef je over aan het spel

Dit is het geheim van onze glorie

Geef je onbevreesd over aan het spel van

het ontvangen van de onmetelijkheid

en zorg ervoor

zoals men voor een kind zorgt

Om je over te geven

aan de onmogelijke missie

om, eenvoudigweg,

vruchten te geven

Overgave aan de dauw

met geen andere keuze dan extase

Want deel uitmakend van het spel

ben je zowel de winnaar als de trofee. 

« Renaître, c’est abandonner l’ancien état de frustration, de manques et de solitude pour naître à un nouveau style de vie. Une cérémonie de reparentalisation » Rolando Toro Araneda

Les vivencias de renaissance permettent de :

- dissoudre les cuirasses caractérielles décrites par W. Reich

- nous libérer des empreintes douleureuses qui font encore écho en nous et qui freinent l'expression optimale de nos potentiels. Ces libérations s'accompagnent de moment d'extase transformatrice , manifestations délicieuses de notre inconscient numineux.

Nous sommes programmés pour l'extase, ou tout simplement pour être heureux!

S’abandonner totalement au jeu

C’est là le secret de notre gloire

S’abandonner sans crainte au jeu de

recevoir l’immensité

et prendre soin d’elle

comme l’on prend soin d’un enfant

S’abandonner

à la mission impossible

de, simplement,

donner des fruits

S’abandonner à la rosée

sans autre choix que l’extase

Puisque faire partie du jeu

c’est être à la fois le gagnant et le trophée.

Rolando Toro Araneda

Bijdrage: 185€ (170€ voor (oud)studenten van de Vlaamse Biodanzaschool)

Maaltijden: het lekkers dat we meebrengen

Plaats: Lennik - Het Verblijf

Betaling: zowel voor de workshop als je overnachting graag ten laatste 1 week voor je deelname op rekeningnummer BE06 9731 7276 5522 op naam van Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool 

Tarif: 185€ (170€ pour les élèves de la Vlaamse Biodanzaschool

Repas: les délices que chacun aura apporté

Lieu: Lennik - Het Verblijf

Paiement: merci de payer au plustard 1 semaine avant ta participation (pour le stage et l'hébergement) sur le compte 

BE06 9731 7276 5522 au nom de Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool 

De diverse betalings- en overnachtingsmogelijkheden vind je onderaan de contactpagina van deze website.

Dank om bij je inschrijving ook te vermelden op welke manier je (al dan niet) in Het Verblijf zal overnachten.

Vous trouverez les différentes options de paiement et d'hébergement en bas de la page de contact de ce site.

Lors de votre inscription, veuillez également mentionner de quelle manière vous passerez (ou non) la nuit à Het Verblijf.

Si vous avez des questions supplémentaires, merci de nous contacter par mail: inge@vlaamsebiodanzaschool.be 

You will find the various payment and accommodation options at the bottom of the contact page of this website.

When registering, please also mention in what way you will (or will not) spend the night in Het Verblijf.

If you have any further questions, please contact us by e-mail: inge@vlaamsebiodanzaschool.be 

Deel dit evenement

bottom of page